รายชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน และหน่วยงานราชการ ที่ได้ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานให้กับทาง บริษัท เอส. บี. เจ. จำกัด รับผิดชอบงานด้วยดีเสมอมา
โดยยกตัวอย่างกลุ่มลูกค้าบางส่วน อาทิ

1. บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
2. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. KURIYAMA - OHJI (THAILAND) LTD.
5. บริษัท บางกอกโรลเอร์ จำกัด
6. บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด
7. บริษัท วีไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
8. บริษัท วี รับเบอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
9. GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10. บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด
11. บริษัท นิวพรอสเพอริตี้เบลท์ติ้ง จำกัด
12. บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
13. บริษัท ยูไนเต็ด บิซิเนส จำกัด
14. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
15. บริษัท พี.เอส. ยูเนี่ยนรับเบอร์ จำกัด
16. บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย (1992) จำกัด
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18. บริษัท ยางไทยสัตยา (1999) จำกัด
19. บริษัท รวมโชครับเบอร์ จำกัด
20. ห้างหุ้นส่วน อาร์.เอส.ที. รับเบอร์ จำกัด
21. YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
22. บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23. กลุ่มบริษัทมิชลินประเทศไทย
24. SUMITOMO RUBBER(THAILAND)CO.,LTD.
25. บริษัท เอส.ที.รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด
26. บริษัท เอส. อาร์ ไทร์ จำกัด
27. บริษัท อินทราแมชชินเนอรี่
28. ห้างหุ้นส่วน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
29. บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ เอส. พี. รับเบอร์ จำกัด
30. บริษัท สยามซินเรติค รับเบอร์ จำกัด
31. ห้างหุ้นส่วน ส. สหพันธ์ยางไทย จำกัด
32. ห้างหุ้นส่วน วี. เจ. รับเบอร์ จำกัด
33. ห้างหุ้นส่วน เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
34. บริษัท เฟยซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
35. บริษัท เบ็นเทรดดิ้ง จำกัด
36. K.C. SPORT & RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.
37. บริษัท กิตติวัฒนาโฮสอินดัสทรี จำกัด
38. บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด
39. บริษัท ทรัพย์ทวี ออโต จำกัด
40. ห้างหุ้นส่วน นำกิจ รับเบอร์ พลาส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
41. บริษัท ดีสโตน จำกัด