บริษัท เอส.บี.เจ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2536 (1993) โดย คุณสมยศ พึ่งสุข จากจุดเริ่มต้นที่ทำ การศึกษาทางตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที่มีการใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบในขบวนการผลิตเพื่อใช้ในการ รองรับ หรือพันม้วนรวมกับชิ้นส่วนของยางรถยนต์ ที่เรียกว่า "LINER" โดยบริษัทที่ผลิตยางรถยนต์จะต้องสั่งซื้อมา จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ใช้เวลาในการสั่งซื้อนาน เป็นปัญหาอย่างมากในการผลิตยาง ซึ่งถ้าหาก ผลิตใช้เองได้ภายในประเทศจะส่งผลดีกับกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการศึกษาและหาข้อมูลรวมทั้งค้นคว้า คุณสมบัติของผ้า LINER ที่มีความเหมาะสม กับ คุณสมบัติของยาง และสูตรที่ผลิตยางแต่ละบริษัท จนได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตยางรถยนต์ / รถมอเตอร์ไซค์์ / ยางรถจักรยานเสือภูเขา


โดยครั้งแรกมีการสั่งซื้อเครื่องจักรทอผ้ากระสวย (shuttle loom) จากประเทศญี่ปุ่น 10 เครื่อง พร้อมกับเครื่องจักร ที่ใช้ในการเตรียมเส้นด้ายอีก 1 ชุด และมีการขยายงานเพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันมีเครื่องทอผ้ากระสวย (shuttle loom) ทั้งหมด 45 เครื่อง โดยมีความกว้างของหน้าผ้าหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ซึ่งมีความสามารถผลิต LINER ตั้งแต่ 3 นิ้ว (76 ม.ม.) จนถึง 67 นิ้ว (1,700 ม.ม.) ส่วนความยาวของ LINER ตั้งแต่ 50 เมตร จนถึง 670 เมตร (โดยไม่มีรอยต่อ)

จากประสบการณ์จากกลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง และได้คิดค้นผ้าที่ใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลากหลายวงการ เช่น
- กลุ่มผู้ผลิตลำโพง
- กลุ่มผู้ผลิตสายพาน
- กลุ่มผู้ผลิตท่อยาง, โรลเลอร์ยาง
- กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานไฟฟ้า เช่น เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้า
- กลุ่มผู้ผลิตหม้อลมเบรครถยนต์, แผ่นไดอะแฟรมในหม้อต้มแก๊สรถยนต์
- กลุ่มผู้ผลิตลูกฟุตบอล