ISO 9001 คืออะไร

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

เอส.บี.เจ. กับ ISO 9001 ครั้งที่ 1

เอส.บี.เจ. เริ่มทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ครั้งแรกปี 2549 ในขณะนั้นเป็นช่วงเปิดโอกาสของสถาบันสิ่งทอซึ่งมีโครงการให้กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอสมัครเข้ามาโดยทางสถาบันฯจะมีทุนให้

เริ่มต้นเลยทาง เอส.บี.เจ. มีความรู้สึกว่าทั้งในตัวบุคลากรในโรงงานก็ดี หรือว่าในเรื่องของการจัดการต่างๆในโรงงานก็ดี ตอนนั้นเหมือนกับว่าเราใหม่ๆ ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรแล้วเราก็จะลองดู ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมาจากหลายๆด้าน ช่วงนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่มีความพร้อม ก็เลยเจอปัญหาตามมา แต่ถึงแม้การขอใบรับรองในครั้งแรกจะไม่ผ่านการรับรองแต่ เอส.บี.เจ. ก็ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ระบบบางส่วนจาก ISO ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำเอกสาร หรือการตรวจงาน การประเมินบางเรื่อง ซึ่งเราทำออกมาแล้วทำให้พนักงานได้มีการเคยชินกับระบบตรงนั้น

จุดเริ่มต้นในการนำ ISO 9001 กลับมาใช้ในปี 2558

จากความเคยชิน ที่ทำระบบมานานจึงทำให้ เอส.บี.เจ. กลับมาทบทวนสมัยที่เริ่มทำและ มีความรู้สึกว่าเราเสียดายกับเวลาตรงนั้นไป น่าจะลองกลับมาทำเพราะบริษัทก็มีแนวความคิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองกลับมาทำใหม่ดู อีกครั้ง
ซึ่งตอนนี้ จริงๆแล้วเราก็เริ่มจะใช้ระบบอะไร มาเพิ่มเติมตอนหลัง คอมพิวเตอร์ทุกคนก็เริ่มจะใช้เป็น เพราะช่วงที่ทำใหม่ๆเอกสารหรือคอมพิวเตอร์ทุกคนยังใช้ไม่เป็นเลย และช่วงหลังดูมีประสบการณ์มากขึ้น บริษัทก็เลยคิดกลับมาทำระบบอีกครั้ง

กลุ่มลูกค้าบังคับว่าเราต้องมี ISO 9001 หรือไม่?

ตอนแรกๆที่เราทำกับลูกค้า ลูกค้าไม่ได้บังคับว่าให้เราทำ แต่ว่าในความรู้สึกของเราคือ ในกลุ่มลูกค้าที่เราขายส่วนใหญ่แล้วเป็นโรงงานซึ่งได้รับการรับรอง ซึ่งเรามานั่งคิดว่าถ้าเกิดโรงงานเรา ไม่เริ่มที่จะทำตรงนี้ก่อน แล้วถ้าในอนาคตลูกค้าขอหรือลูกค้าต้องการการรับรองว่าบริษัท supplier จะต้องทำ จะเป็นการบังคับตัวเรามากเกินไป ซึ่งเรารู้ต้วว่าเรามีความพร้อมแล้ว เลยตัดสินใจทำเลย

อุปสรรคในการขอ ISO 9001

-    การจัดทำเอกสาร เราต้องกลับมานึกก่อนว่าเราต้องมาเริ่มตัวไหนแล้วจะมาต่อด้วยตัวไหน ทำให้มีความรู้สึกว่าเอกสารมันเยอะ ทำให้เกิดความสับสน

-   การทำความเข้าใจในเอกสารใหม่ๆ

-   เรื่องการอบรมการสื่อสารกับพนักงาน แต่เนื่องจากเคยทำระบบมาแล้วจึงไม่ต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่าง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจเพื่อขอการรับรอง

- ศึกษาในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001 ตามวิธีการที่ถูกต้องทุกๆแผนก

- แจ้งนโยบายที่เรากำหนดให้พนักงานรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบาย วัตถุประสงค์ KPI

ผู้บริหารแนะนำการนำระบบมาใช้กับองค์กร

"อันดับแรกอย่าไปกลัว การทำระบบต่างๆต้องอยู่ที่ใจ ถ้าเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา แล้วเรากล้า มุ่งมั่นที่จะทำ และปฏิบัติ ผมเชื่อว่าทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือที่อื่นก็แล้วแต่ ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ ขึ้นอยู่กับทุกคนร่วมมือกันด้วย"