แผนกตรวจสอบคุณภาพก่อนส่ง แผนกซักและเซ็ตผ้า แผนกตรวจผ้า แผนกทอผ้า แผนกเตรียมด้ายยืน แผนกเตรียมด้ายยืน แผนกเตรียมด้ายพุ่ง แผนกกรอด้าย แผนกเตรียมด้ายยืน แผนกอบเส้นด้าย แผนกตีเกลียว