เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางบริษัท GGM ซึ่งเป็นตัวแทน UKAS จากประเทศอังกฤษ ได้ออกใบCERTIFICATE รับรองระบบใน VERSION ISO9001:2015 ให้บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด เพื่อยืนยันได้ผ่าน การควบคุมผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานสากล