วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตลูกฟุตบอลได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา เพื่อดูขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของเรา