เมื่อวันที่ 26-03-10 เวลาประมาณ 13.30น. ผู้ช่วยผจก.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้ในลูกฟุตบอล มิกาซ่า จากประเทศญี่ปุ่น Mr.Masahiko Kanemoto & Mr.Shinobu Tokono(ผจก.ทั่วไปฝ่ายบริหารมิกาซ่า จากระยอง) ได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตผ้า และร่วมกันคิดแก้ปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้ในลูกฟุตบอล มิกาซ่าให้ดียิ่งขึ้น โดยทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและพร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขผ้าที่ใช้ในลูกฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น ทางบริษัท เอส.บี.เจ.จำกัดจึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้