เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท เอส.บี.เจ. จำกัด เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา