เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางกองส่งเสริมเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry) ได้ออกใบรับรอง ให้บริษัท เอส.บี.เจ. จำกัด ผ่านการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)