เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางบริษัท URS จากประเทศอังกฤษได้ออกใบ CERTIFICATE รับรองระบบใน VERSION ISO9001:2015 ให้บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด เพื่อยืนยันได้ผ่าน การควบคุมผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานสากล