เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด ได้พาพนักงานมาร่วม"โครงการปลูกป่าเพื่อเป็นพุทธบูชา" ณ แปลงปลูก ซอยขุนชำนาญ2 บ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี