เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด เริ่มทำการอัพเดท เวอร์ชั่น ISO9001:2015
ตามข้อกำหนดของ ISO จะมุ่งเน้นคุณภาพ, ส่งมอบตรงเวลา, พัฒนาอย่างต่อเนื่อง