เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 ลูกค้า บริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด หรือ
YOKAHAMA TIRE MANUFACTURING(THAILAND) CO.,LTD.
เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาของงานและสินค้าให้มีประสิทธภาพ รวมถึงการจัดส่งตามกำหนดเวลา