เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2560 อาจารย์จุ๊ และคุณเอ๊ก ที่ปรึกษา ISO (plearn to learn)
ได้แวะมาเยี่ยมบริษัท เอส.บี.เจ. จำกัด และมาสวัสดีปีใหม่ 2560